Östman: Viktigt att förbättra anställningsmöjligheterna för småföretag

16.10.2018

Enligt KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman är det viktigt, att man i framtiden gör lagförändringar som möjliggör lokala avtal och förbättrar anställningsmöjligheterna för mikro- och småföretag. I sitt gruppanförande om regeringens sysselsättningspolitik lyfte Östman fram problemen inom småföretag.

– Lagarna gällande anställningsskyddet är ett problem bland småföretagen. I minde tillväxtföretag ser sig företagaren tvungen att utföra arbetet själv, alternativt att hyra in personal via bemanningsföretag, istället för att ta risken att anställa.

Östman påpekade att många småföretag behöver mera personal, men vågar inte fastanställa pga att tröskeln för uppsägning upplevs för hög. Misslyckas rekryteringen kan det bli dyrt att häva ett arbetsavtal.

I storföretagen finns det bättre möjligheter att omplacera personal än i mindre företag. Småföretagen har inte heller varken råd eller resurser att lösa juridiska arbetsavtalstvister.

– Över 16 procent av den arbetande befolkningen har avtal med visstidsanställning. Det innebär samtidigt att många inte har möjlighet att få ex. bostadslån. Därför är det av yttersta vikt att råda bot på denna obalans på arbetsmarknaden.