KD:s målsättning: Finland ska vara världens bästa samhälle när det gäller datasäkerhet och människors integritetsskydd.  

23.5.2018

Riksdagsledamot och riksdagsgruppens ordförande Peter Östman lyfte fram datasäkerheten och integritetsskyddet i sitt gruppanförande angående redogörelsen om politiken för geografisk information

Regeringens målsättning är att utveckla det finländska samhället till ”det samhälle som på bästa sätt drar nytta av geografisk information”. KD:s riksdagsgrupp tycker att det är viktigt, att man uppmärksammar även möjligheten till missbruk och andra risker i politiken för geografisk information.

Vid sidan av regeringens målsättning vill KD lyfta fram vår egen målsättning. Vi vill, att Finland i framtiden ska vara världens bästa samhälle när det gäller datasäkerhet och människors integritetsskydd.