Höjningar på hundens mankhöjdsgräns vid jakt på hjortdjur ser ut att bli verklighet

KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman har krävt att hundens mankhöjdsgräns ska höjas för hundar vid jakt på hjortdjur. Den aktuella jaktförordningen begränsar raser som annars skulle vara lämpliga för jakt, men vars mankhöjdsgräns är för hög enligt förordningen.

– Förordningens krav på mankhöjdgränser har länge varit i kraft, så det är bra att regeringen utvärderar gränsen på nytt, i ljuset av nuvarande situation och kunskap, enligt mitt förslag, säger Östman.

Förändringar i förordningen skulle möjliggöra användningen av även drevrar i framtiden. Hundrasen är en populär jakthund i t.ex. Sverige. För närvarande är hundens högst tillåtna mankhöjdgräns 28 centimeter enligt lagen.

– Nu när ärendet äntligen överlämnas till riksdagen bör man också överväga möjligheten att tillåta användning av beaglar utöver drevrar, säger Östman.

Östman lämnade in ett skriftligt spörsmål i ärendet förra året.