Peter Östman ny medlem i Nordiska rådet

Riksdagsledamot Peter Östman (kd.) valdes idag som medlem i Nordiska rådets finländska delegation. Östman kommer att verka i Mittengruppen, som är den största partigruppen i rådet med 24 platser. Från Finland är Mittengruppens medlemmar från centern, sfp, de gröna och Kristdemokraterna. De övriga medlemmarna i gruppen kommer från systerpartier i de olika nordiska länderna.

Östman gläds över möjligheten att delta i det nordiska samarbetet som medlem av det Nordiska rådet.

Det nordiska samarbetet är en viktig del av vårt arbete. Kristdemokraterna har traditionellt haft täta förbindelser med våra nordiska systerpartier och även i andra sammanhang, så det känns riktigt bra att vi åter är representerade i det Nordiska rådet, säger Östman