Oppositionen med i beredningen av familjeledighetsreformen

Kristdemokraterna föreslår att familjeledighetsreformen bereds parlamentariskt. Enligt riksdagsgruppens ordförande Peter Östman är reformen så viktig att regeringen borde lyssna även på oppositionen.

 Att regeringspartierna har svårt att komma överens om familjeledigheten bevisar att det finns behov till en grundlig granskning och ordentlig förberedelse tillsammans med alla riksdagspartier.

Reformen av familjeledigheten är en av de viktigaste strukturella reformerna. Den påverkar familjernas vardag, arbetslivet och även pensionerna. Reformen påverkar människornas liv långt in i framtiden, över flera valperioder.

Familjeledigheterna ska reformeras på ett sätt som utgår från barnens och familjernas välbefinnande. Detta framförallt för att vi lever under en tid med rekordlåga födelsetal.

Kristdemokraterna stöder inte modeller, som ökar samhällets kontroll över familjerna. Istället för kvotlösningar borde man utveckla dagens familjeledighetssystem på ett sätt som ökar familjernas valfrihet och gör barnfamiljernas vardag smidigare.

Exempelvis kunde den inkomstrelaterade familjeledigheten göras flexiblare. Förutom de inkomstrelaterade stöden behövs en ny modell för barndagvården, som möjliggör skräddarsydda lösningar för familjer där föräldrarna arbetar i bl.a. otypiska arbetsförhållanden.