Laukkanen: Momsen på livsmedel borde sänkas

6.7.2018

Riksdagsledamot Antero Laukkanen vill sänka mervärdesskatten på livsmedel. Enligt Laukkanen borde Finland ta efter andra EU-länder som är jämförelsebara såsom Sverige och Tyskland, där matinköpen beskattas lättare. Då skulle vi närma oss det europeiska medeltalet.

– Genom att sänka momsen på livsmedel skulle vi sänka levnadskostnaderna och förbättra märkbart möjligheterna att klara sig själva för människor som har det allra minsta inkomsterna, skriver Laukkanen i sitt skriftliga spörsmål.

I dagsläget är många låginkomsttagare tvungna att hämta sin mat från brödköerna, eftersom dem helt enkelt inte har råd att köpa det mat som dem behöver. Låginkomsttagare använder en större del av sina inkomster på mat än andra grupper i samhället.

En sänkning av livsmedelsmomsen skulle öka efterfrågan på livsmedel och på så sätt även förbättra handeln och den inhemska livsmedelsindustrin. Vid en sänkning av momsen är det viktigt att följa utvecklingen noggrant så att nyttan skulle komma till slutkunderna i sin helhet.

Laukkanen lämnade in ett skriftligt spörsmål om ämnet till regeringen i början av juli. Han frågar om regeringen tänker göra någonting för att sänka priset på livsmedel och om regeringen ens har utrett påverkningarna som reformen skulle ha.