Minnessjuka åldringar måste behandlas medmänskligt

Riksdagsledamot Peter Östman förutsätter åtgärder från regeringen för att förbättra vården av minnessjuka åldringar. Östman vill att man förbjuder att binda fast åldringar och att man tar i bruk andra vårdmedel. För att förbättra standarden av äldrevård och terminalvård bör man ta i bruk fungerande praxis som redan är i bruk på flera håll. Gott ledarskap och utbildning av personal är i grunden men det behövs även satsningar på personalmängden och användning av effektiv och rättidig smärtlindring.

Patienters och anhörigas önskemål angående vården bör beaktas. Även svårt sjuka åldrningar har rätt att bli hörd och hennes självbestämmanderätt ska respekteras så gott det går, säger Östman.

På sistone har det rapporterats om, att det fortfarande är vanligt i Finland att binda fast minnesjuka åldringar i sjukhussängen. En åldring som bundits fast med hjälp av ett magnetbälte kan inte röra på sig och upplever situationen ofta som väldigt ångestladdad. Det värsta är, att det inte finns tillräckligt med personal för att kontrollera patientens mående regelbundet, utan patienterna tvingas vara bundna under långa perioder helt ensamma.