Östman ser inte nedläggandet av sote-reformen som någon katastrof

8.3.2019

Kristdemokratiska riksdagsgruppens ordförande Peter Östman ser inte nedläggandet av social- och hälsoreformen som någon katastrof. Regeringen försökte att få igenom en alldeles för stor reform. Man borde ha koncentrerat sig på grundmålsättningarna.

– Social- och hälsoreformen handlar i grunden om människornas vardag och säkerhet. Man måste kunna lita på det, att man kommer till läkaren inom en rimlig tid när man är sjuk, och att en äldre människa eller en person med rörelsehinder som bor hemma får tillräckligt stöd och service. Människor ska ha rätt till likvärdiga social- och hälsotjänster oavsett var man lever.

Enligt Östman har man redan på många håll förberett saker åt rätt håll och detta arbeta ska man fortsätta med.