KD vill uppmärksamma barnfamiljerna och de äldre

KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman påminde riksdagen om de ekonomiska realiteterna i sitt gruppanförande om KD:s alternativa budget.  Även om den ekonomiska situationen i dagsläget verkar vara bättre, måste man ändå ta i beaktande framtida utmaningar i beslutsfattandet. Därför har KD sammanställt en måttfull och ansvarsfull alternativ budget.

Vi kan inte dela ut pengar åt alla håll. Därför har vi vi försökt skapa en balanserad helhet, där vi rättar till de största bristerna i regeringens proposition.

KD föreslår nya intäkter eller besparingar på närmare 760 miljoner euro. Partiet eftersträvar ökade intäkter, främst genom specifika hälsorelaterade skatter, vilka utöver de ekonomiska effekterna också främjar människors hälsa. Som exempel nämner KD sockerskatten och alkoholskatten. KD skulle också vara redo att halvera skatteavdragsrätten för medlemsavgifterna till fackförbunden.

På utgiftssidan föreslår KD förbättringar till ett värde av 750 miljoner euro i förhållande till regeringens budgetproposition.

Vi vill särskilt fästa uppmärksamheten på barnfamiljerna och de äldre. De här grupperna har på många sätt tvingats betala för regeringens anpassningsåtgärder.

KD vill höja barnbidraget och ha kvar barnavdraget i inkomstbeskattningen. Samtidigt vill partiet satsa på mindre gruppstorlekar och på försörjartillägget för studerande föräldrar. KD skulle höja garantipensionen och folkpensionen samt höja läkemedelsersättningen.

Den Kristdemokratiska riksdagsgruppen föreslår också anslagsökningar för bland annat säkerhetsmyndigheterna, forskning och utbildning, minskade grupper i daghem, grundläggande undervisning, samt sysselsättningsfrämjande åtgärder. Kristdemokraterna föreslår också ett brett program för bättre inomhusluft och anslag på sammanlagt 100 miljoner euro för ändamålet.