Östman: Investeringssparkonton till Finland redan under denna valperiod

9.5.2018

Ordförande för den Kristdemokratiska riksdagsgruppen Peter Östman anser att det ännu under den här valperioden bör göras en ändring i lagstiftningen för att möjliggöra investeringssparkonton. Hushållen i Finland har mera än 80 miljarder euro som ligger på låginkomsttagares bankkonton. Dessa medel skulle kunna investeras för mera produktiva mål. Man borde göra investeringar lönsammare ur en småplacerares perspektiv.

Nyttan av investeringarna berör hela samhället. Om finländarna skulle ha en bättre investeringsmiljö, skulle det öka förmögenheten och stöda tillväxten i inhemska företag via ökade kapitalinkomster, säger Östman.

Redan på hösten lämnade Östman in en åtgärdsmotion till regeringen för att grunda investeringssparkonton i Finland. I Sverige och Norge finns ett motsvarande arrangemang.

För tillfället måste småplacerare betala kapitalinkomstskatt i samband med varje enskild försäljning, även om syftet bara är att byta till ett annat investeringsobjekt, konstaterar Östman.

Resultaten från Finansministeriets tillsatta arbetsgrupp om skattebehandlingen av olika investeringsobjekt, publicerades i arbetsgruppens betänkande förra fredagen. Arbetsgruppen rekommenderade att grunda investeringssparkonton i Finland.