“Medborgarinitiativet är ett nödrop för de äldres rättigheter”

“Medborgarinitiativet är ett nödrop för de äldres rättigheter”. Medborgarinitiativet kräver att riksdagen och regeringen jobbar för att grunda en ny tjänst med en ombudsman för de äldre i Finland.

Ø  Initiativet kan lätt undertecknas med hjälp av dina personliga bankkoder på adressen, i tjänsten för medborgarinitiativ: https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/3086

Du kan också printa ut initiativet. Printa också några exemplar för olika KD-tillfällen, som på torgmöten, marknader och andra möten för att få insamlat så många namn som möjligt för initiativet. Pappersformatet bör innehålla handskriven underskrift och den returneras per post till: Finlands Kristdemokrater  Karelargatan 2 A 7 vån.  00520 Helsingfors

Ø  OBS! Initiativets rubrik bör vara på finska: Vanhusasiainvaltuutettu Suomeen, detta gäller även svenskspråkiga blanketter.

Initiativet: