Tilläggspensionsavtalet med Finnairs vd bör upphävas

Att belöna Finnairs vd med en tilläggspension, mot statens ägarstyrningsprinciper, var ett allvarligt misstag från bolagets styrelse. Detta trots att beslutet fattades på ett juridiskt korrekt sätt. Minister Lintilä, som numera ansvarar för statens ägarstyrning har låtit att förstå, att beslutet kommer att ha konsekvenser. Den viktigaste konsekvensen och signalen till allmänheten skulle vara, att man upphäver pensionsavtalet med Finnairs vd.

Avtalet kan inte upphävas ensidigt, men i samförstånd med bägge parters medgivande kan man upphäva det. Detta borde man också göra. Höstens arbetsmarknadsförhandlingar och även Finnairs egen situation hotar att bli ytterst besvärlig, om man inte förstår allvaret i situationen.

Det kan inte vara så, att man kräver sans och måttlighet enbart från arbetstagarnas sida.

I den här situationen borde företagsledare och speciellt ledare i statsägda bolag, handla föredömligt. Annars finns risken att vi förlorar all den nytta som konkurrenskraftsavtalet och den gryende tillväxten kunde medföra.