Östman nöjd med parlamentariska trafikarbetsgruppens slutrapport

28.2.2018

Riksdagsledamot Peter Östman är riktigt nöjd med slutsatserna som drogs av den parlamentariska arbetsgruppen som bedömer finansieringen av trafiknätet. Som ledamot i arbetsgruppen tycker Östman att det är viktigt med mera långsiktighet.

Nu har vi en möjlighet att minska på reparationsskulden samtidigt som vi kan utveckla trafiknätet där utgångspunkten är människors och näringslivets behov.

Östman är av samma åsikt som resten av arbetsgruppen i det att trafiknätets har varit underfinansierat och man har sett alltför  kortsiktigt när det gäller utvecklandet. Det har skapat problem och bromsat  samhällsutvecklingen.

Trafiknätets reparationsskuld har låtits växa alldeles för länge. Nu har vi en klar plan, med vilken vi kan bli av med skulden. Samtidigt kan vi åtgärda problemen med bl.a. vinterunderhållet.

Enligt Östman är Kristdemokraterna beredda att öka finansieringen av trafiknätets underhåll permanent. Utöver underhåll behövs även satsningar på nya infrastrukturprojekt. Istället för statsfinansiering behövs nya finansieringsmodeller, så att man kan starta projekten snabbare och för att inte statsskulden ska växa alltför stort.

Projektföretagsmodellen som presenterats av arbetsgruppen möjliggör påbörjandet av nya projekt med hjälp av yttre finansiering. Med hjälp av projektföretag kan man även utnyttja EU bidragen bättre än idag.

En liknande modell presenterade kristdemokraterna redan under förra mandatperioden. Lyckligtvis ser det ut att förverkligas nu.

Den parlamentariska arbetsgruppen som funderat över finansieringen av trafiknätet presenterade sin slutrapport idag på onsdag. Arbetsgruppens beslut var enhälligt.