KD:s alternativ bättre för barnfamiljer, seniorer och hälsan

24.10.2018

Den kristdemokratiska riksdagsgruppens skuggbudget innehåller förbättringar till barnfamiljer och de äldre. Hälsofrämjande och avvärjning av klimatförändringen lyfts också starkt fram i alternativet. KD:s skuggbudget presenterades idag i riksdagen av riksdagsgruppens ordförande Peter Östman och partiordförande Sari Essayah.

Barn, unga och barnfamiljer är i centrum i KD:s politik. Detta syns också starkt i skuggbudgeten.

– Vi föreslår återinförandet av inkomstskattens barnavdrag, barnbidragets höjning och en babypenning på 1000 euro till familjer som får barn, konstaterade Essayah.

Förutom stödandet av barnfamiljer vill partiet satsa på skolan och utbildningen. Gruppstorleken inom småbarnspedagogiken och grundskolan ska minskas. Samtidigt skulle man ge extra anslag till yrkesskolor, yrkeshögskolor och universitet. Man föreslår en höjning av studiestödet och försörjartillägget. Även forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet skulle få högre anslag.

– Vi behöver satsningar på forskning och utveckling för att kunna få fler tillväxtföretag och öka sysselsättningen, konstaterade Östman.

De äldres situation är förutom barnfamiljerna ett centralt tema i skuggbudgeten och även i den kommande riksdagsvalen. KD skulle höja folkpensionen och garantipensionen. Samtidigt skulle man sänka beskattningen på pensioner genom pensionsavdraget. Anslagen för läkemedelsersättningen skulle höjas.

Mervärdesskatten på frukt och grönsaker skulle sänkas från nuvarande 14 procent till den lägre skattesatsen på 10 procent. En sänkning på priset för frukt och grönt skulle förbättra folkhälsan och dessutom vara ett viktigt steg i arbetet att avvärja klimatförändringen.

För att finansiera kostnaderna föreslår KD bla. att man tar i bruk sockerskatten och höjer alkoholskatten. Man skulle också begränsa skattestöden till arbetsmarknadsorganisationerna. Bostadsstödsutgifterna har skenat iväg under senare år och partiet föreslår nu att man tar tillbaka förmögenhets- och bostadsbegränsningarna för bostadsstödet.

KD:s skuggbudget innehåller allt som allt 818,6 miljoner euro nya anslag och skattesänkningar. Skattehöjningarna och besparingarna uppgår till 825,5 miljoner euro.