Barn och äldre förtjänar bättre – Kristdemokraterna lämnar in sin reservation till regeringens budget

KD riksdagsgruppen lämnade in en egen reservation till finansutskottets betänkande om regeringens budget för 2019. Gruppordförande och utskottsansvarige Peter Östman presenterade  gruppens synpunkter i utskottets info-tillfälle.

– Tilläggsförslagen i reservationen berör särskilt barnfamiljer och de äldre, och förbättrandet av deras situation, konstaterade Östman.

KD skulle förbättra barnfamiljernas situation genom att bla. återinföra barnavdraget, höja försörjartillägget för studerande föräldrar och genom att satsa på minskandet av gruppstorleken inom småbarnpedagogiken och grundskolan. De äldres svåra situation skulle lättas med bla. en höjning på garantipensionen och läkemedelsersättningen. Dessutom skulle KD satsa på äldrevården.

Förutom barnfamiljer och de äldre innehåller reservationen förslag som skulle förbättra Finlands tillväxt på ett hållbart sätt.

– Vi skulle satsa mer än regeringen på utbildning, forskning och utveckling, sysselsättning, förnybara energin samt trygghet, summerade Östman.

Gruppen föreslår även en sänkning av mervärdesskatten på hälsosamma livsmedel och samtidigt höja skatten på produkter som är ohälsosamma.

Östman ger finansutskottet även beröm. Utskottet föreslår i sin betänkande flera förbättringar i förhållande till det ursprungliga förslaget.

– Speciellt glad är jag för det att utskottet kom överens om att ge anslag till mat-hjälp för mindre bemedlade, höjandet av säkerheten för den judiska församlingen samt till ungdomsarbete och lärlingsutbildning, konstaterade Östman.

Dessa förslag återfinns även i KD:s alternativbudget. Förutom dessa bestämde utskottet att ge anslag till stödjandet av motionshobby-verksamhet för mindre bemedlade barn och ungdomar enligt förslaget som partiordförande Sari Essayah lämnat in.