Peter Östman: En höjning av bränsleskatten skulle slå hårt mot exportindustrin, transportbranschen och landsbygden

10.10.2019

En höjning av bränsleskatten, som regeringen planerar är problematisk, eftersom den slår hårt mot Finlands exportnäring, transportföretag och även mot alla de som lever i landsbygden och arbetar där. Människor med små inkomster kommer få det svårt att klara av höjningen av bränslekostnaden. Finlands Transport och Logistik SKAL ry har gjort en beräkning som visar, att en höjning av 5-6 cent av dieselskatten skulle höja transportföretagens kostnader med 70 miljoner euro.

En höjning av bränsleskatten skulle försvåra situationen speciellt för exportföretagen i landskapen.

– Finlands ekonomi är beroende av exporten. Vägtransporter är en nödvändighet för exportföretagen i ett land med långa avstånd. Av hela Finlands varuexport kommer en stor del från företag belägna på västkusten, en tredjedel av hela exporten. En höjning av bränsleskatten under annalkande lågkonjunktur får inte bli en dödsstöt för exportindustrin, konstaterar riksdagsledamot Peter Östman (kd).