EU:s nya rambudget: Jordbrukarnas inkomst måste tryggas

5.5.2018

Kristdemokratiska riksdagsgruppens ordförande Peter Östman kräver att regeringen försvarar Finlands intressen inom jordbruket i förhandlingarna angående EU:s rambudget:

Peter Östman tog ställning till kommissionens förslag till EU:s rambudget för åren 2021-2027 som publicerades under veckan. Östman påpekade att kommissionens förslag innehåller sparåtgärder som innebär att jordbruksbudgeten skulle bli 5 % mindre.

Utmaningen med den kommande EU-budgeten är finansieringsunderskottet som uppstod i och med Brexit. Samtidigt har unionen andra utmaningar som berör säkerhets-, invandrings- och klimatfrågor, sa Östman

Östman efterfrågade i sitt tal till KD:s partifullmäktige att jordbrukarnas ställning måste tryggas i kommande förhandlingar om EU:s rambudget.

En av de mest centrala uppgifterna för EU:s jordbrukspolitik är tryggandet av jordbrukarnas inkomstmöjligheter. Jordbrukets lönsamhet har under de senaste åren varit på en låg nivå. Samtidigt har jordbrukarna tvingats betala ett högt pris på grund av Rysslands motsanktioner, konstaterade Östman.

Det är Finlands fördel, att jordbruksprogrammens finansiering behålls på nuvarande nivå. Det återstår att se om besparingarna förverkligas. Förhandlingarna om finansieringsramarna kommer att bli väldigt svåra, sammanfattar Östman.