Finlands vägar och järnvägar är en nationalegendom

Trafikreformen kräver parlamentarisk beredning

22.4.2016
Finlands vägar och järnvägar ägs av alla finländare. Regeringen äger inte trafikleden och kan inte ensam bestämma om dess framtid. Regeringens initiativ gällande bolagiseringen av trafiknätverket och förändringen av finansieringen bör ställas under parlamentarisk beredning. En så omfattande förändring kräver omfattande medborgardiskussion och ett brett samförstånd. I den parlamentariska beredningen ska utgångspunkten vara, att frågor gällande trafiknätverket och dess utveckling även i framtiden bestäms politiskt.

Fördelarna och nackdelarna av bolagiseringen av trafiknätverket ska utredas noga innan man fattar det slutgiltiga beslutet. De nya finansieringsmodellerna bör byggas upp på framförallt hållbar grunder. I den nya modellen får inte kostnaderna öka för befolkningen i glesbygden, eller för människor som är beroende av personbilen i det dagliga arbetet.

Bättre utnyttjande av digitala tjänster inom trafiken är väldigt viktigt. Man ska även främja den fria konkurransen när det innebär nya tjänster och lägre priser för slutkunderna. Samtidigt ska man komma ihåg att marknadsekonomin och mobiltjänster inte löser alla problem. Omfattande trafiknätverk och fungerande trafiktjänster bör säkerställas i hela landet.

 

Ställningstagande 22.4.2016
Riksdagsledamot, partiordförande Sari Essayah, kd
Riksdagsledamot, riksdagsgruppens ordförande Peter Östman, kd