Den växande judefientligheten kan inte accepteras

Riksdagsledamot Peter Östman (kd.) efterlyser åtgärder av regeringen för att stoppa den ökande och allt öppnare antisemitismen och främlingsfientligheten i Finland.

Organisationer som underblåser antisemitism, judehat och främlingsfientlighet ska inte få verka öppet i det finländska samhället.

I Larsmo och andra kommuner i Österbotten har någon under hösten delat ut antisemitiskt material i postlådorna. Nordfront, som publicerat materialet, är en informationskanal åt den Nordiska motståndsrörelsen. Organisationen verkar även i Finland och erkänner enligt egna ord en nationalsocialistisk världsbild.

Utdelning av nazi-propaganda är inte ett problem som berör endast Österbotten. I början av oktober har det figurerat plakat med antisemitiskt budskap, klistrat på lokalbussarnas sittryggstöd i Helsingfors. Plakaten hade satts upp på samma sätt som vanlig reklam i bussarna. Samma plakat fanns också på andra platser runtom i centrala Helsingfors.

Östman lämnade in ett skriftligt spörsmål i ärendet till regeringen igår.