Regeringens budgetförslag har ett underskott i medmänsklighet

9.11.2016

Riksdagsledamot Peter Östman (kd) presenterade Kristdemokraternas alternativbudget i sitt gruppanförande när oppositionens skuggbudgeter behandlades i riksdagen 9.11. Enligt Östman är KD:s alternativ mer solidarisk och tar bättre hänsyn till samhällets utsatta än regeringens förslag. Samtidigt vill Kristdemokraterna balansera statsfinanserna.

Vi lånar mindre, samtidigt som vi hjälper mänskor med svagare ekonomisk ställning, sa Östman.

Kristdemokraterna skulle bl.a. inte försämra personaldimensioneringen inom äldrevården och man skulle också upphäva nedskärningarna på de indexbaserade bidragen som gäller mänskor med mindre inkomster. KD skulle också höja garantipensionen och upphäva nedskärningen av läkemedelsersättningen. I KD:s alternativ riktas skattesänkningarna mer till småinkomsttagare och man skulle sänka gränsen för solidaritetskatten gällande kapitalinkomster till 70 000 euro.

Östman påpekade i sitt tal även behovet av att ge polisen större anslag för att hålla antalet poliser på en acceptebel nivå. KD skulle även satsa mer på mindre gruppstorlekar inom dagvården och grundskolan och ge större anslag till utbildning och forskning. För studerande med barn vill KD skapa ett nytt bidrag.

Vi vill införa ett nytt månatligt försörjningsbidrag på 200 euro för studerande med små barn, sa Östman.

För att finansiera förslagen skulle KD införa en ny sockerskatt, höja skatten på alkoholdrycker, halvera skatteavdraget på medlemsavgifterna till fackförbunden, samt genom att minska anslagen för onödiga företagsbidrag och skattelättnader för företag.

Sammanlagt föreslår kristdemokraterna förbättringar på 960 miljoner euro i statsbudgeten. Trots det skulle KD:s budget innebära mindre låneupptagning, man skulle låna 112 miljoner euro mindre än vad regeringen gör enligt sitt budgetförslag.