Essayah och Östman kandidater i EU-valet – KD:s målsättning är att ta tillbaka ledamotsplatsen

Kristdemokraterna går till Europaparlamentsvalet med egen full kandidatlista. Av riksdagsledamöterna är partiordförande Sari Essayah och tidigare riksdagsgruppens ordförande Peter Östman samt partiets första vice ordförande Tiina Tuomela med.

Kristdemokraternas målsättning i EU-valet är att ta tillbaka ledamotsplatsen man förlorade i förra valet. KD är medlem i Europas folkparti EPP.

Kandidaterna:
Mikko Almgren, sjukskötare, Kotka
Ville Auvinen, pastor, teologie doktor, Åbo
Mika Ebeling, pastor, bibellärare, Helsingfors
Esa Erävalo, Ph.D., diplomingenjör, Lojo
Sari Essayah, riksdagsledamot, ekonomi magister, Lapinlahti
Sonja Falk, barn- och familjepolitisk sakkunnig, teologie magister, Lahtis
Lasse Heikkilä, kompositör, Tammerfors
Matti Heikkinen, ingenjör, trafikflygare, Oulais
Simo Korpela, filosofie magister, Björneborg
Jouni Koskela, skyddsbiolog, filosofie magister, Nyslott
Kitti Kumpulainen, geronom (YH), psyk. sjukskötare, Enare
Miikka-Markus Leskinen, magister i samhällsvetenskap, forskarstudernade, Parkano
Ariel Livson, arkeolog, författare, Kuhmois
Tapio Luoma-aho, politisk assistent, skogsskötare, Helsingfors
Tapio Puolimatka, professor, Jyväskylä
Jasmin Pyöriäinen, universitets-lärare, filosofie magister, Joensuu
Elsi Ranta, politisk assistent, studerande av statskunskap, Tammerfors
Martin Stenberg, överlärare, filosofie doktor, Grankulla
Tiina Tuomela, barnläkare, medicine doktor, Vanda
Peter Östman, riksdagsledamot, Larsmo

Kristdemokraternas slogan i valet är ”Mer ut av EU”. Enligt partiordförande Sari Essayah vill partiet, att det europeiska samarbetet ger mer nytta och välfärd till finländarna. KD vill bygga Europeiska unionen som en samarbetsorganisation för självständiga länder.

Genom att göra beslutsfattandet mer resultatsinriktat kan man återställa förtroendet för det europeiska samarbetet.
– Vi behöver bättre samarbete mellan medlemsländerna inom den inre marknaden men också inom sådana utmaningar, där medlemsländernas krafter inte ensamt räcker till, såsom miljöfrågor, skatteflykt samt internationell kriminalitet och terrorism. Man ska koncentrera på sådana frågor där man kan får mervärde av samarbete i förhållande till nationell politik, säger Essayah.

EU:s administration och användandet av medel ska effektiviseras. Satsningarna ska riktas främst på säkerställandet av tillväxt, konkurrenskraft och säkerhet.

– Utvecklandet av inre marknaden ska fortsättas målmedvetet genom att riva hinder för handel. Det behövs mer satsningar på utbildning, forskning och utveckling.

– För att förbättra säkerheten behöver vi bättre samarbeta bla. för att avvärja cyber- och hybridpåverkan, terrorism och kriminalitet samt för att kontrollera invandringen, säger Essayah.

KD vill att Finland tar avstånd från sådana finanspolitiska projekt som leder till federalism och ökad gemensamt ansvar eller utökande av beslut som görs med kvalificerad majoritet.

– Inom den monetära unionen ska man följa de gemensamma reglerna och marknadsdisciplin. Bestämmanderätten om budgeten och skatterna ska vara nationellt, konstaterar Essayah.

– Kristdemokratin är en stark europeisk politisk rörelse. Enligt Europas kristna värdegrund ska EU arbeta för människovärdet och mänskliga rättigheter, frihet, demokrati samt för att befrämjandet av yttrande-, samvets-, och religionsfriheten, påminner Essayah.

Tilläggsuppgifter: partisekreterare Asmo Maanselkä t. 044 511 22 36