Regeringens sysselsättningsåtgärder är otillräckliga

1.10.2019

KD:s riksdagsgrupp anser att interpellationen om sysselsättningen och ekonomin är lämplig och nödvändig. Peter Östman, som höll gruppanförandet i interpellationsdebatten, betonade att regeringens sysselsättningsåtgärder är otillräckliga och även felinriktade. KD stöder oppositionens förslag om misstroende till regeringen.

Enligt kristdemokraterna ökar regeringen avsevärt de offentliga utgifterna, även om man inte har några konkreta åtgärder för målet att öka sysselsättningen till 75%. Östman efterlyste åtgärder för att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap och för att uppmuntra till investeringar.

– Sysselsättningen kommer inte att öka kraftigt bara för att regeringen säger att sysselsättningen ska höjas.

Östman betonade att utgiftsökningar endast kan verkställas när intäktssidan är i skick.

– Statsministerns löfte om en extra hundring till pensionärerna före valet har redan ”devalverats” till 50 euro. När de offentliga finanserna går i väggen finns risk att även denna femtilapp att tas bort från låginkomstpensionärerna.

KD:s riksdagsgrupp vill främja lokala förhandlingar på arbetsmarknaden, satsa på yrkesutbildning och lärlingsplatser och förnya socialskyddet så att det uppmuntrar till arbete.