Inför investeringssparkonton även i Finland

Riksdagsledamot Peter Östman (kd.) föreslår att man ska ta i bruk investeringssparkonton enligt Sveriges modell även i Finland. Investeringssparkonton ger speciellt småsparare en bra möjlighet att spara mångsidigt och smidigt. Den nya sparformen skulle göra det lättare att förutse beskattningen. Dessutom skulle det vara möjligt att lyfta tillgångar när som helst, sparandet skulle inte vara bundet till pensionen.

För tillfället förvarar många finländare sina besparingar på vanliga sparkonton. Att uppmuntra hushållen att spara och investera, gagnar förutom privatpersoner även hela samhället, samt leder på längre sikt även till ökade skatteintäkter.

I dagsläget är aktiesparande i Finland krångligt och ofta olönsamt. Småspararnas aktiesparande beskattas avsevärt hårdare än placeringsfonder och andra placeringsprodukter. Behandlingen av småsparare är inte jämlikt med ex. storplacerare, vilka har bättre möjligheter till förmögenhetsförvaltning.

I Sverige har småsparare haft möjligheter att spara via investeringssparkonton under de senaste fem åren.  Tillgångar som förvaras på kontot schablonbeskattas. Man behöver dock inte redovisa kapitalvinst eller kapitalförlust i deklarationen. Inte heller beskattas ränta, utdelning eller annan avkastning som lämnas på de tillgångar som man förvarar på kontot. Man kan även ta ut  pengar från kontot helt fritt och de uttagna beloppen beskattas inte heller.

Riksdagsledamot Östman lämnade en åtgärdsmotion till regeringen under torsdagen, tillsammans med övriga ledamöter i KD:s riksdagsgrupp.

Tilläggsuppgifter om den svenska modellen: Skatteverket