Östman i Närpes: Regeringen Rinnes utmaningar kommer att accelerera

21.10.2019

Alla regeringar står inför nya okända utmaningar. Redan före regeringsprogrammet syddes ihop kände man till flera utmaningar som egentligen är i mega storleksklass. Låt mig nämna tre sådana utmaningar:

– För det första är den landsomfattande social- och hälsovårdsreformen fortfarande oförverkligad. Vårdköerna är för långa, äldreomsorgen har resursbrist, hälso- och sjukvårdspersonalen dignar under arbetsbördan. Trots att regeringen känner till problemet lyser fortfarande lösningarna med sin frånvaro, sade Kristdemokraternas första viceordförande, riksdagsledamot Peter Östman på lördagen i Närpes. Han deltog i  höstmötet av KD:s Österbottens kretsorganisation.

– För det andra så har vi parallellt med social- och hälsovårdsreformen alltför länge väntat på en lösningsmodell för vårt krångliga socialskydd som skapat massor med flitfällor. Trots brist på arbetskraft i många branscher har vi fortfarande ca 400 000 mänskor utanför arbetslivet. En ohållbar situation med tanke på regeringens sysselsättningsmål.

– För det tredje föds det allt färre barn i Finland, vilket kommer att  få långtgående konsekvenser. I år är det tredje året i rad då antalet döda är fler än födda i Finland. Om prognoserna håller streck kommer trenden att fortsätta, vilket innebär att mängden unga finländare drastiskt minskar. På lång sikt förvärrar det vårt hållbarhetsunderskott vilket riskerar vårt välfärdssystem.

I nästan ett års tid har de ekonomiska instituten prognostiserat försämrad ekonomisk tillväxt. Finlands banks tillväxtprognoser har också visat på ekonomisk nedåtgående trender. Man har också varnat för att sysselsättningsmålet på 75 procent är för optimistiskt.

– Beaktar man därtill de ökade riskerna som Brexit medför, oberoende om det blir genom avtal eller avtalslöst, så ökar de ekonomiska utmaningarna för Rinnes regering, sade Östman.

Vi ska också komma ihåg att många av Europas banker ännu dras med massor av osäkra lånefodringar.

– Därför är regeringens budgetförslag en av de största ekonomiska risktagningarna som någon regering tagit efter eurokrisen. Man borde genast skrida till åtgärder, minska på utgifterna och istället öka inkomsterna. Nu gör regeringen tvärtom. Det innebär att Rinne regeringens utmaningar kommer att accelerera för varje dag som går, varnade Östman.