Östman: Regeringen har inte tagit problemen inom äldrevården på allvar – fler händer behövs i vården

30.1.2019

–  Regeringen har inte tagit problemen inom äldrevården på allvar. Regeringen har haft en möjlighet att förbättra äldrevården genom att öka anslagen. Det har man inte gjort, påminner Kristdemokratiska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Peter Östman.

KD föreslog i sin alternativbudget anslag för att anställa tusen nya vårdare till äldrevården.

Enligt Östman är interpellationen som SDP föreslagit helt rimlig och kristdemokraterna kommer att vara med i den.

– Även om kommunerna har ansvar för äldrevården har nedskärningarna i statsandelen påverkat kommunernas möjligheter att svara på det växande vårdbehovet. Man kan inte vänta på en social- och hälsoreform som kommer i  en oviss framtid, utan nu måste man korrigera problemen inom äldrevården. Vi behöver en vårdgaranti, lagstadgad dimensionering av personalstyrkan och systematisk övervakning för att säkerställa en mänsklig vård.

Enligt kristdemokraterna finns det stora brister i äldrevården. Det gäller såväl anstalter som hemvården, speciellt på grund av för lite personal. Det behövs fler händer och bättre vård.

– Ett stort problem är det att man kringgår bestämmelserna om dimensionering av vårdare genom att fylla arbetsskifts-scheman med personal som egentligen arbetar med administration.

– Speciellt inom hemvården är det många vårdare som känner är överbelastade och överväger därför att söka sig till andra arbetsuppgifter. Detta påverkar rekryteringen i framtiden, påpekar Östman.

Kristdemokraterna har redan tidigare föreslagit att man bör inrätta en tjänst för en äldrevårdsombudsman för att säkerställa kvaliteten inom  äldrevården och förbättra övervakningen.