Östman ställer upp för en tredje period

Riksdagsledamot Peter Östman ställer upp för en tredje period i Vasa valkrets. I april nästa år är det riksdagsval. Ordföranden för den Kristdemokratiska riksdagsgruppen har suttit i riksdagen sedan 2011.

– Jag har haft tid under sommaren att fundera och beslutat att ställa mig till förfogande i vårens riksdagsval 2019.

– Den här perioden har jag suttit i jord- och skogsbruksutskottet. Jag har insett att jordbrukets framtid och viltvården är viktiga frågor.

Östman har en lång företagarbakgrund.

– Därför har det varit viktigt för mig att bevaka och driva frågor som berör sm-företagen.

År 2013 lämnade Östman in en åtgärdsmotion om företagaravdraget. Men det dröjde fram till den här perioden förrän det gick igenom.

– Den nya regeringen drev igenom avdraget. Det bevisar att man ska ha tålamod. Att ta initiativ och påverka via kontakter.

– Reformen av socialskyddet blir en stor fråga för nästa regering. Under det senaste året har flera partier presenterat egna modeller för detta. KD var först ute med en egen modell för socialskyddet. Den tar fasta på ett stöd istället för många och att det alltid ska löna sig att ta emot arbete. KD jobbade fram sin modell i samband med att regeringen introducerade sitt försök med basinkomst.

Senare har bland annat Samlingsparitet och Blå framtid presenterat modeller som liknar den kristdemokratiska.

– Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo har sagt att deras modell långt bygger på KD:s modell, säger Östman.

Faktaruta:

Peter Östman

  • Boningsort: Larsmo
  • Född 1961.
  • Merkonom, 25 årig företagarbakgrund
  • Invald andra perioden i riksdagen från Vasa valkrets 2015 med 6577 röster
  • Ordförande för den Kristdemokratiska riksdagsgruppen
  • Medlem i Nordiska Rådet
  • Ordförande för riksdagens Finland-Israel vängrupp
  • Ordförande för Larsmo kommunfullmäktige
  • Ordförande för Finlands Säkerhetsentreprenörers Förbund