Penninginsamlingslagen förnyas tack vare aktivt arbeta av KD – församlingarnas och föreningarnas situation förbättras  

9.3.2019

Riksdagen godkände 7.3. propositionen till ett nytt lag för insamling av pengar. Reformarbetet startades under förra valperioden av dåvarande inrikesminister Päivi Räsänen.

KD:s ledamöter har deltagit starkt i beredningsarbetet, för att församlingarnas situation och behov gällande penninginsamlingar skulle uppmärksammas i lagstiftningen. I det lag som godkändes garanteras alla församlingarnas möjlighet att samla in kollekt och utföra penninginsamlingar. Församlingarna får även rätt till att hålla betalningsanvisningar synliga på nätsidan utan donationsvädjan.

Som ett nytt element i lagen kommer rätten till små insamlingar där maximisumman är 10 000 euro och tidsbegränsningen tre månader. Dessa insamlingar kan man arrangera två gånger per år. Det räcker med att göra en anmälan till polisen och efter fem dygn får man tillståndet, om polisen ser att förutsättningarna uppfylls.

– Den viktigaste aspekten med lagen är att olika församlingar kommer nu att vara i en likvärdig situation med kyrkor och religiösa samfund. Alla församlingar med föreningsbakgrund kan samla kollekt utan insamlingstillstånd. Tyvärr är inte polismyndighetens datasystem ännu redo för reformen och ikraftträdandet kan fördröjas till 2020.

– Den nya lagen om penninginsamlingar kommer att skapa klarhet i verksamheten hos många föreningar och ger även församlingar lugn och ro då man inte behöver tillstånd av myndigheterna för att samla in kollekt under gudstjänsten, gläds Antero Laukkanen.