KD riksdagsgruppen lämnade in ett skriftligt spörsmål om slopandet av inkomstgränsen för studiestöd

15.2.2019

KD riksdagsgruppen lämnade idag in ett skriftligt spörsmål om borttagandet av inkomstgränsen för studiestöd. Även detta år kommer FPA att kräva tillbaka studiestöd av tiotusentals studerande, vars inkomster överskridit inkomstgränsen.

–  Inkomstgränsen för studiestödet innebär en märkbar minskning av inkomsterna men påverkar också motivationen och möjligheten att ta emot arbete. Arbetslivserfarenheten under studietiden är en viktig faktor när det gäller möjligheterna för sysselsättning efter studierna, säger riksdagsgruppens ordförande Peter Östman som är första undertecknare av spörsmålet.

I dagsläget arbetar ungefär hälften av studerande vid sidan av studierna för att försörja sig.

– Vårt studiestödssystem sporrar inte till företagsamhet. Enligt riksdagsgruppen är det viktigt att man belönar flit istället för att bestraffa. Det är viktigt för den enskilda människan, men också för hela samhället, säger Östman.

Inkomstgränserna för studiestöd är lägre i Finland i jämförelse med andra nordiska länder.