KD riksdagsgruppen: Finlands EU-medlemsavgift får inte höjas

Enligt Kristdemokratiska riksdagsgruppen ska regeringen inte gå med på en höjning av Finlands EU-medlemsavgift, när man nu förhandlar om nästa finansieringsperiod. Riksdagsgruppen gjorde ett ställningstagande under sitt vintermöte i riksdagen i början av februari.

Striden om nästa finansieringsperiod, som kommer i kraft 2020, är hård, när Stor-Britanniens andel till EU budgeten försvinner. Enligt KD riksdagsgruppen ska man inte ersätta britternas andel genom att höja Finlands eller andra medlemsländernas avgifter.  Man ska inte höja medlemsländernas andel av EU:s budget. För tillfället är andelen en procent av medlemsländernas gemensamma BNP. Man måste även avvärja försöken att ändra grunderna för avgifterna till EU:s budget för Finlands del när det gäller bidragsnivån och olika EU-projekt till medlemsländerna. KD kräver att regeringen försvarar Finlands intressen på ett modigt sätt i Bryssel.

Enligt KD:s riksdagsgrupp ska Finland lyfta fram grundprinciperna inom marknadsekonomin, investeraransvaret, marknadsdisciplin och medlemsländernas eget ansvar i EU-samarbetet. Därför ska man förhindra kommissionens propositioner om att öka det gemensamma ansvaret inom EMU, Europas ekonomiska och monetära union. EMU ska inte ha en egen budgetlinje inom EU:s budget, inte heller en finansminister – eller ministerium, inget gemensamt ansvar för Europas valutafond, och inga gemensamma skuldsaneringsmekanismer. Tvärtom ska man framhäva medlemsländernas eget ansvar för sin ekonomi.