Östman: Finland behöver fler tillväxtföretag

Enligt riksdagsgruppens ordförande Peter Östman vill KD främja företagens tillväxt och internationalisering. Utan tillväxtföretag får vi inte ut det maximala från den ekonomiska tillväxten när det inte uppstår nya arbetsplatser.

Ju mer vi får företag att blomstra och utnyttja ekonomins tillväxtpotential i den nära framtiden , desto mindre behöver vi tänka på att anpassa ekonomin.

Östman välkomnar det start-up fenomen som vuxit fram på sistone. Det är viktigt att uppmuntra till att starta nya företag, men det behövs även åtgärder för att uppmuntra och möjliggöra så att små företag växer till medelstora.

Nycklarna till tillväxt och framgång ligger till stor del hos företagarna och investerarna själva. Samhällets uppgift är att möjliggöra företagens tillväxt och minska riskerna som uppstår.

Det finns inga häxkonster för att stödja företagens tillväxt, utan det behövs många olika åtgärder, med vars hjälp man kan minksa hindren för enskilda företag. KD lyfter fram arbetskraftsbristen som flera branscher lider av och vill därför allokera på nytt mera studieplatser, speciellt inom yrkesutbildningen. Dessutom skulle KD styrka de små och medelstora företagens tillväxt genom att stöda deras internationalisering.

Östman påminner, att det inte finns någon väg tillbaka till den traditionella storindustrin.

Vi måste hitta nya tillväxtbranscher och förbättra verksamhetsförutsättningarna för små- och medelstora företag. Onödig byråkrati, som försämrar möjligheterna till investeringar och sysselsättning, måste tas bort i snabb takt. Spelreglerna för arbetsmarknaden måste förnyas, så att även behoven hos mindre företag uppmärksammas.

Finland har alla förutsättningarna att vara en föregångsnation inom digitaliseringen. Denna potential måste tas till vara, för att Finland ska kunna få största möjliga nytta från digitaliseringen när det gäller tillväxt och sysselsättning. Som ett exempel lyfter Östman fram e-handeln, där finländska företag hamnat på efterkälken.

Näthandeln ökar kraftigt bland konsumenter, och nu är det väldigt viktigt att se till att inhemska företag bereds goda förutsättningar i konkurrensen med företag från andra länder. Det är därför viktigt att fokusera på både kommunikations- och näringspolitiken.

Östman inledde ett seminarium om tillväxtföretag i samband med KD riksdagsgruppens vintermöte under torsdagen 1.2.2018.