Essayah: Kandidatilistorna i landskapvalen borde förkortas

12.3.2018

KD:s ordförande Sari Essayah vill, att kandidatlistorna i landskapsvalen förkortas så, att man skulle ha lika många kandidater som det finns platser i landskapsfullmäktige.

Enligt lagpropositionen som behandlas av riksdagen skulle varje parti få ställa upp med 1,5 kandidater för varje plats i landskapsfullmäktige. Principen skulle vara det samma som i kommunalvalen.

Valdeltagandet ser ut att bli mindre än det är i EU-valen enligt en undersökning gjort av kommunala utvecklingsstiftelsen KAKS. Vi har helt nya valdistrikt i landskapsvalen och en ny och svåruppfattad helhet. Ett stort antal kandidater hjälper i alla fall inte till att öka intresset för att rösta, bedömer Essayah.

Enkla listor är bättre även från kandidaternas synvinkel. Alla villiga kandidater kommer säkert att få plats på listorna, och den stora mängden kandidater som inte väljs in blir aningen mindre.

Essayah är dock inte av samma åsikt med SFP och De Gröna gällande begränsandet av riksdagsledamöternas valbarhet i landskapsvalen.

Så länge som valdistriktsindelningen och d´Honts valsystem favoriserar stora partier, kan man inte ge ännu mer fördelar till dem genom kandidatuppsättningen. I framtiden när landskapsvalen och kommunalvalen ordnas samtidigt så lär det vara lättare att fundera över kandidatnomineringen inom partierna gällande båda valen.