Alkoholskadorna ökar på grund av den liberalare lagstiftningen – Kristdemokraterna kämpade för folkhälsan

Kristdemokraternas kamp för folkhälsan slutade i nederlag. En liten majoritet i riksdagen – röstningsresultatet var 98-94 – ville ha en liberalare alkohollag, även om social- och hälsoutskottets betänkande motsatte sig regeringens proposition.

Kristdemokraterna stod upp till kamp för folkhälsan. Alkoholismen, som numera klassas som en folksjukdom, samt andra alkoholskador åsamkar enorma kostnader för samhället och enskilda mänskor. Det fysiska och psykiska lidandet i familjer och i människors liv är förödande.

KD:s 3. viceordförande, läkare-riksdagsledamoten Sari Tanus är förvånad att man helt ignorerat tiotals expertutlåtanden under beredningen.

Myndighetsutredningarna var entydigt negativa angående försäljningen av starköl i matbutiker. Polisens och socialmyndigheternas, såväl som barnskyddsmyndigheternas varningar åsidosattes helt, påminner Tanus.

Nu när man kommer att kunna köpa starkare öl, longdrinks, cider och läsksprit, befarar man att konsumtionen och därmed skadeverkningarna ökar.

Jag är sorgsen och bestört, medger Sari Tanus efter fredagens omröstning.

Riksdagen behandlade alkohollagens innehåll sent på torsdag-kvällen ända in på natten och röstade i ärendet på fredagens plenum.

Riksdagsledamot Sari Tanus gjorde flera ändringsförslag i propositionen.

Riksdagsledamot Päivi Räsänen föreslog med stöd av Tanus att man skulle sänka procentgränsen för alkoholdrycker inom dagligvaruhandeln till 3,5 procent, men istället bestämde riksdagen att höja gränsen från 4,7 procent till 5,5 procent. Stora utskottet fastslog röstningsresultatet med 13 – 12.

Den Kristdemokratiska riksdagsgruppens ändringsförslag i alkohollagens innehåll:
• Vi stödde oppositionens gemensamma målsättning att förbjuda distansförsäljning.
• Vi föreslog att procentgränsen för alkoholdrycker skulle sänkas till 3,5 % från dagens 4,7 %.
• Vi föreslog, att man skulle avstå från att fria produktionssättet inom dagligvaruhandeln, alltså att man inte skulle få köpa läsksprit i matbutiker och kiosker.
• Vi föreslog, att underåriga inte skulle få verka som servitörer i utskänkningsplatser.
• Vi föreslog, att man skull avstå från att senarelägga utskänkningstiderna till klo. 4.00.
• Vi föreslog, att det skulle ställas krav på utskänkningsplatserna att servera även ett omfattande urval av alkoholfria drycker.