Studiestödsreformen bör uppmuntra till snabbare examen och arbetande

16.4.2016

Kristdemokraternas riksdagsgruppsordförande, riksdagsledamot Peter Östman, anser att studiestödsreformen bör ta sikte på att de studerande utexamineras snabbare i kombination med möjligheter att arbeta vid sidan om studierna.

Östman säger att KD:s ungdomsorganisations initiativ om en alternativmodell, som istället för en nedskärning av studiestödet bygger på att studiestödet binds starkare uppnådda studiepoäng, är värd att överväga.

KD ungas modell skulle innebära bl.a. en studiepoäng berättigar till 64 euro i studiestöd och utbetalas för kurser enligt studieplanen.

Östman anser också att man borde slopa inkomstgränserna.

–  Flit och arbetande bör alltid uppmuntras. Det gynnar både vårt samhälle och individerna. Arbetet under studietiden har stor betydelse, inte enbart ur inkomstsynvinkel för den studerande, utan även för möjligheterna till anställning efter avslutade studier. Speciellt i dagsläget då en allt större del av de akademiskt utbildade blir arbetslösa efter avslutade studier. KD Ungas förslag uppmuntrar till snabbare examen, möjliggör en högre inkomstnivå för de studerande, samt möjliggör arbetande vid sidan om studierna, utan rädsla för att överskrida de inkomstgränser som berättigar till studiestöd.