Östman: Arbetsmarknadsorganisationernas skattestöd måste begränsas

5.10.2018

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen föreslår att riksdagen i nästa års budget begränsar skatteavdraget som gäller arbetsmarknadsorganisationernas medlemsavgifter. En begränsning skulle betyda mera inkomster i statskassan. Pengarna skulle KD rikta barnfamiljerna och pensionärer med låg inkomst.

– Skatteavdraget för fackföreningarnas medlemsavgifter är svårt att förstå. Det är en kvarleva från det förflutna. Medlemmar av andra allmännyttiga organisationer har ju inte rätt att dra av sina medlemsavgifter från beskattningen, säger Östman.

Genom att slopa skatteavdragsrätten för fackföreningarnas medlemsavgifter skulle intäkterna till staten bli cirka 205 miljoner euro större.

– Det kunde vara klokt att en göra en gradvis förändring genom att först halvera skatteavdragsrätten. För att behandla alla arbetsmarknadsorganisationer lika, bör arbetsgivarorganisationernas skatteavdragsrätt också avskaffas, konstaterar Östman.

– Kyrkans medlemmar får inte motsvarande skatteavdrag, även om medlemsavgiften ofta är lika stor som löntagarorganisationernas. Dessutom har vissa fackföreningar aktieinnehav och bedriver, i likhet med företag, affärs- och placeringsverksamhet på den fria marknaden. I dessa fall kan deras medlemmars skatteavdrag även betraktas som ett slags indirekt företagsstöd, poängterar Östman.

Genom att halvera fackföreningarnas skatteavdragsrätt skulle det ge staten cirka 102,5 miljoner euro för år 2019. Avskaffandet av skatteavdragsrätten för arbetsgivarorganisationernas medlemsavgifter uppskattas ge minst 25 miljoner euro till staten.