Hållbar ekonomisk utveckling kräver fungerande reformer

17.12.2018

KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman gav regeringen erkännande för den positiva vändningen i offentliga ekonomin i sitt gruppanförande angående statens budget för 2019.

– Den Kristdemokratiska riksdagsgruppen vill ge ett rejält erkännande för att skuldspiralen svängt. Något har gjorts rätt. Tack för det.

Östman påminde dock om att de ekonomiska utsikterna ser dystrare ut framtiden, även om statsfinanserna visar på ett överskott i år.

– Under årsslutet har det blivit klart, att den ekonomiska tillväxten har saktat av enligt flera mätare.

Enligt kristdemokraterna är de låga födelsetalen en betydelsefull anledning till bekymmer. De åldersbaserade utgifter kommer att öka under de kommande åren. För att skapa hållbart tillväxt krävs det nya reformer.

–  Förutom en fungerande social- och hälsoreform behöver vi andra strukturella reformer, såsom socialskyddsreformen, rättvisare beskattning och flexiblare arbetsmarknader.

KD:s riksdagsgrupp lämnade in sin egen reservation till finansutskottets betänkande om budgeten. Tilläggsförslagen i reservationen berör särskilt barnfamiljerna och de äldre, samt förbättrandet av deras situation. Gruppen skulle satsa mer än regeringen på utbildning, forskning och utveckling, sysselsättning, förnybara energin samt trygghet. KD föreslår även en sänkning av mervärdesskatten på hälsosamma livsmedel och samtidigt höja skatten på produkter som är ohälsosamma.