KD: Rör inte hemvårdsstödet

26.10.20109

Undervisningsminister Li Andersson (vf) har föreslagit, att man skulle avstå från hemvårdsstödets syskonförhöjning barn över 3 år. I en situation där nativiteten befinner sig i en nedåtgående spiral skulle Vänsterförbundet straffa flerbarnsfamiljerna.

Förslaget skulle leda till en inskränkning av valfriheten och tvinga  tre år fyllda in i dagvård. Förslaget är också ett slag mot barnfamiljer i glesbygderna, för vilka transportsträckorna till kommuncentra är långa. Hemvårdsstödets syskonförhöjning är en mycket kostnadseffektiv vårdform för samhället och ökar valfriheten för familjerna. Det gör också att gruppstorlekarna hålls på rimlig nivå.

Hemvårdsstöd kan beviljas för familjens yngsta barn under 3 år, som vårdas hemma. Dessutom är det möjligt att få syskonförhöjning, som för barn under tre år är 102,17 euro/månad och för barn över tre år 65,05 euro/månad. Hemvårdsstödet är en mycket flexibel stödform, som gör det möjligt att samtidigt förvärvsarbeta.

Kristdemokraterna vill bevara nivån på hemvårdsstödet. Kristdemokraterna föreslår att föräldrar som ansvarar för fostran och vårdar sina barn skulle belönas i pensionstillväxten. Den så kallade tillväxten för vårdnadshavaren skulle utgöra en del av pensionstillväxten för föräldern eller en annan person som vårdar barnet.

Undervisningsminister Li Andersson (vf) har föreslagit, att man skulle avstå från hemvårdsstödets syskonförhöjning barn över 3 år. I en situation där nativiteten befinner sig i en nedåtgående spiral skulle Vänsterförbundet straffa flerbarnsfamiljerna. Förslaget skulle leda till en inskränkning av valfriheten och tvinga  tre år fyllda in i dagvård. Förslaget är också ett slag mot barnfamiljer i glesbygderna, för vilka transportsträckorna till kommuncentra är långa. Hemvårdsstödets syskonförhöjning är en mycket kostnadseffektiv vårdform för samhället och ökar valfriheten för familjerna. Det gör också att gruppstorlekarna hålls på rimlig nivå.

Hemvårdsstöd kan beviljas för familjens yngsta barn under 3 år, som vårdas hemma. Dessutom är det möjligt att få syskonförhöjning, som för barn under tre år är 102,17 euro/månad och för barn över tre år 65,05 euro/månad. Hemvårdsstödet är en mycket flexibel stödform, som gör det möjligt att samtidigt förvärvsarbeta.

Kristdemokraterna vill bevara nivån på hemvårdsstödet. Kristdemokraterna föreslår att föräldrar som ansvarar för fostran och vårdar sina barn skulle belönas i pensionstillväxten. Den så kallade tillväxten för vårdnadshavaren skulle utgöra en del av pensionstillväxten för föräldern eller en annan person som vårdar barnet.