Kristdemokraterna till kommunvalen med mänskligare tag

Ordförande Sari Essayah och partisekreterare Asmo Maanselkä presenterade Kristdemokraternas kommunvalsprogram och målsättningar i riksdagen på fredag. KD strävar efter en valvinst med sloganet: Mänskligare Tag. Essayah påbörjar sin första valrörelse som partiordförande med entusiasm och segervilja.

Vi har som målsättning att få mer kandidater än någonsin tidigare och partiets historiskt sett bästa kommunvalsresultat.

I partiets 20-sidiga kommunvalsprogram framställs ett stort antal åtgärder med vars hjälp Finlands kommuner kan utvecklas på ett mänskligt sätt för att svara på framtidens utmaningar. Partiet vill bla. utveckla äldreomsorgen, förbättra barn- och familjeservice, skapa konkurrenskraft med hjälp av utbildning, förbättra lokalt förutsättningarna för företagare, reformera social- och hälsoservicen förnuftigt, ingripa i problemen med dålig inomhusluft samt att skapa välbefinnande genom motion.

Essayah lyfter fram speciellt äldreomsorgen, stödjandet av barn och familjer samt betydelsen av ett på förnuftigt sätt genomförd social- och hälsoreform.

Det behövs tillräckligt många händer och en vilja för äkta omsorg. Servicen inom äldreomsorgen måste fås på en sådan nivå, att ingen skall behöva ängslas för att åldras. Det måste bli ett slut på försämringen av dagvården, skolorna och familjeservicen.

Enligt Kristdemokraterna ska hemvårdsstödet och stödet för privatvård bibehållas. Partiet skulle behålla avgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten på en rimlig nivå och satsa på små gruppstorlekar och en tillräcklig personal inom dagvård och skola.

Gällande social- och hälsoreformen förespråkar partiet satsningar på primärhälsovården, skapandet av smidiga vårdkedjor och skulle erbjuda mera förebyggande åtgärder. Valfriheten ska utökas via servicesedeln. KD påminner regeringen om att social- och hälsovårdsreformen inte får leda till att privata företag plockar russin ur kakan, eller att landskapen blir en byråkratisk institution.

För att finansiera sina förslag till åtgärder, skulle Kristdemokraterna höja kommunernas statsandelar. Staten skulle få extra inkomster för detta ändamål genom att ta i bruk sockerskatten som partiet tidigare har föreslagit samt genom att reformera socialskyddet. Partisekreterare Asmo Maanselkä påminde att kommunerna för tillfället har ett stort ansvar för sysselsättningen.

Vi har bråttom att reformera socialskyddet eftersom arbetslivet blir allt mer splittrat.

KD föreslår en reform av socialskyddet på samma vis som man gjort i Stor-Britannien.  Reformen av grundskyddet skulle förbättra sysselsättningen och samtidigt minska kostnaderna. Det skulle även alltid vara lönsamt att arbeta.

Kristdemokraternas kommunvalskampanj startar med en kommunvalsöppning i Jyväskylä under 28-29.1.

Kristdemokraternas kommunvalsprogram i sin helhet