Regeringens tingsrättsreform försvagar rättssäkerheten

Riksdagsledamot Peter Östman anser att regeringens tingsrättsreform är misslyckad. Reformen innebär att sju tingsrätter och 21 verksamhetsställen läggs ned. Reformen motiveras med besparingar men enligt Östman är de eventuella besparingarna små. Dessutom är det osäkert om besparingarna kommer att uppnås. Reformens negativa sidor är däremot självklara.

Den regionala jämlikheten försämras när domstolarna centraliseras till större städer.

Reformen  försvagar också den svenskspråkiga servicen. Reformen innebär i praktiken, att tingsrätternas arbetsspråk byts från svenska till finska i flera tingsrätter, där arbetsspråket nu är svenska. Antalet svenskspråkiga domare skulle inte minska i tingsrätterna, däremot blir den svenskspråkiga kanslipersonalen färre.

På andra förvaltningsområden har förändringarna visat, att när personalen har förflyttats från en tvåspråkig arbetsplats till enspråkig arbetsplats, har följden blivit att minoritetsspråkets ställning snabbt har försvagats.

Riksdagens lagutskott godkände på torsdagen betänkadet gällande regeringens proposition om tingsrättsreformen.

Utskottets oppositionsmedlemmar, förutom sannfinländarna, lämnade in en gemensam reservation, där man föreslår att riksdagen förkastar lagförslaget. KD:s riksdagsgrupp stöder reservationen, och undertecknades av utskottets medlem Antero Laukkanen (kd).