KD:s kampanjtema i riksdagsvalet: ”Du ska kunna lita på Finland”

11.1.2019

Kristdemokraternas vision och tema i riksdagsvalet är ”Du ska kunna lita på Finland”. Partiet presenterade idag sitt valprogram samt kampanjtemat och – affischen. Centrala teman i valprogrammet är barnvänlighet, bra äldrevård, en socialskyddsreform som sporrar till arbete och företagsamhet, utbildning och säkerhet.

– Kristdemokraterna arbetar för ett Finland som är mänskligt, rättvist, familjevänligt och företagsamt. Vi är ett parti som vill samarbeta och hitta lösningar på samhälleliga problem.

– Även om Finland är ett bra land att leva i krävs det reformer på många områden. Ett stort problem är känslan av utanförskap och osäkerhet. Detta syns till exempel i det låga födelsetalet. Kvaliteten på utbildning har försämrats och det inverkar negativt på jämlikheten. Klimatförändringen och flyktingkriserna skapar osäkerhet. Som en reaktion på osäkerheten ser vi olika extrema rörelser och ideologier. Dessa problem möter KD genom att erbjuda ett alternativ, konstaterade ordförande Sari Essayah som presenterade valprogrammet.

Kristdemokraterna har som målsättning att skapa ett barnvänligt samhälle genom bra familjepolitik. KD vill höja familjestöden, förbättra möjligheterna att samordna familjelivet med studier och arbete samt reformera familjeledigheten på ett sätt som utgår från familjernas och barnens behov.

–  Familjerna behöver inte politiker till att säga vem som ska ta hand om barnen eller när. Föräldrarna vill ha flexibilitet i familjeledigheten och olika möjligheter till barnvård. KD:s modell är ett svar på detta. För att förbättra kvaliteten på småbarnspedagogiken vill man ha mindre barngrupper och mer resurser.

Ett Finland som du kan lita på är ett land som respekterar och uppskattar de äldre som byggt upp vårt välstånd.

– Vi behöver 1000 nya vårdare till äldrevården. Pensionärsfattigdomen ska brytas. Folkpensionen och garantipensionen måste höjas och vi behöver ett avgiftstak för sjukvård och socialtjänster. Arvodet för anhörigvårdare måste höjas och det borde vara skattefritt.

Ett Finland som du kan lita på byggs genom kunnande, arbete och företagsamhet. Sysselsättningen och företagsamheten stöds genom att satsa på utbildning och forskning.

– Vi behöver en socialskyddsreform. KD:s sporrande grundskyddsmodell möjliggör emottagandet av korta och deltidsanställningar och hjälper människor in i arbetslivet.

Ett Finland som du kan lita på befrämjar forsknings- och utvecklingsarbete inom energisektorn, stöder hållbar bioekonomi, tar hand om skogarna och ser till jordbrukets lönsamhet.

Att ta hand om säkerheten är samhällets grundfunktion. Polisen behöver mer resurser. Vi föreslår anställning av 1000 nya poliser. Straffen måste höjas speciellt för sexual- och våldsbrott.

Ett Finland som du kan lita på värnar om kristna värden och försvarar goda finländska traditioner även inom uppfostran.

– Det är ingen självklarhet att den kristna människosynen kvarstår som grund för etiken. Vi har framför oss många etiska frågor som kräver politiska lösningar. Det är klart att den kristdemokratiska rösten och synvinkeln behövs i politiken mer än någonsin.

– Den Kristdemokratiska rörelsen är den ledande politiska inriktningen i Europa. Kristdemokratiska partier har haft en avgörande roll i flera länder under uppbyggandet av det efterkrigstida Europa, påminde Essayah.

Kristdemokraternas understöd har varit på uppåtgående i senaste gallupundersökningar. I gårdagens YLE-undersökning som presenterades 10.1. var KD:s understöd 4,2 %.