Kristdemokraterna lämnade in 42 budgetmotioner – Lyfter fram barnen och de äldre i budgetbehandlingen

Den Kristdemokratiska riksdagsgruppen lämnade in sammanlagt 42 budgetmotioner till nästa års statsbudget. I motionerna syns framförallt partiets omtanke om barnfamiljerna och de äldre. Dessutom vill kristdemokraterna öka anslagen för bland annat utbildningen, forskning och utveckling, stödjande av företagsamhet, samt utvecklandet av bioekonomin.

– Barnfamiljerna har under den här mandatperioden varit objekt för regeringens sparåtgärder. Födelsetalen sjunker för varje år och barnfamiljerna är oroade för framtiden. För att stöda barnfamiljer vill vi bland annat återinföra barnavdraget, höja barnbidraget, samt minska gruppstorleken i förskolan och grundskolan, säger gruppordförande Peter Östman.

KD:s riksdagsgrupp vill också införa en babypenning på 1000 euro, som skulle betalas till alla familjer som får barn.

Pensionärernas ställning skulle förbättras genom en höjning av de minsta pensionerna, folkpensionen och garantipensionen, samt genom att sänka skatten på pensioner. Riksdagsgruppen skulle satsa betydligt mera resurser i syfte att förbättra nivån på äldrevården och föreslår finansiering för att anställa 1000 nya vårdare till äldrevården.

KD riksdagsgruppen publicerar sin alternativbudget senare i höst. I alternativbudgeten kommer man att presentera åtgärder för hur man ska finansiera reformerna och satsningarna.