Kristdemokraterna i Finland fullvärdig medlem i EPP

10.4.2018

Europeiska folkpartiet (EPP) godkände 10.4. Kristdemokraternas ansökan om fullvärdigt medlemskap i EPP.

KD vill stöda samarbetet mellan kristdemokratiska partier inom Europa, säger partiordförande Sari Essayah, som hördes av arbetsgruppen som förberedde beslutet några veckor tidigare.

Aki Ruotsala, ordförande av KD:s partifullmäktige deltog i EPP:s partifullmäktigemöte. KD:s långa förlovning med EPP, som började redan 1991, har nu avslutats. KD har nu förstärkt sitt medlemskap i den grupp, där den obestridligt tillhör i Europa, konstaterar Ruotsala.

Finlands Kristliga Förbund gick med som observatörsmedlem i EUCD (European Union of the Christian Democrats) redan 1991. Senare fortsatte observatörsmedlemskapet inom EPP. Medlemsansökan har varit på gång inom EPP under flera år. Partiets båda europarlamentariker, Eija-Riitta Korhola (1999-2004) och Sari Essayah (2009-2014, har båda tillhört EPP:s parlamentsgrupp.

KD:s ungdomsorganisation KD Unga har varit medlem i EPP:s ungdomsorganisation YEPP sedan organisationen grundades år 1997.