Essayah: Nästa regering får en dyr morgongåva

Kristdemokraternas ordförande, riksdagsledamot Sari Essayah tycker att regeringens beslut i rambudgeten angående höjningen av garantipensionen och vissa andra basförmåner är viktiga, såväl som satsningarna på fortbildning. De stora frågorna gällande den offentliga ekonomin är dock fortfarande olösta. Regeringen vet ännu inte hur speciellt social- och hälsoreformen kommer att påverka ekonomin.

– Jag tycker att det verkligen är konstigt att regeringen beslutade om att fördubbla finansieringen av sote-reformens valfrihetsförsök till sammanlagt 200 miljoner euro.

– Varför vill regeringen sätta 100 miljoner euro på valfrihetsförsöken, när pengarna kunde ha använts till indexhöjningarna istället?

Man borde ha satsat mer på att förbättra situationen för barnfamiljer och pensionärer med små inkomster. Dessa grupper har fått lida av besparingar under den här regeringsperioden.

Essayah påminner, att de största frågorna ur den offentliga ekonomins synvinkel är hur man lyckas med sote-reformen och socialskyddsreformen, samt det, hur man ska vända på utvecklingen med det låga födelsetalet.

– Landskaps- och social- och hälsoreformen innehåller ännu stora oklarheter. Speciellt löneharmoniseringen medför väldiga ökningar på kostnaderna. Detta kommer att vara en dyr morgongåva till nästa regering, konstaterar Essayah.

Regeringen påbörjar förberedelserna av en nationell barnstrategi, vilket är välkommet.  Att öka på nativiteten är en central fråga för en hållbar offentlig ekonomi i längden, påminner hon.