Kristdemokraternas lättnad : Riksdagen sa nej till legaliseringen av eutanasi, nu ska Finland bli bäst på terminalvård

9.5.2018

Kristdemokraternas riksdagsledamöter var väldigt lättade när majoriteten i riksdagen röstade emot medborgarinitiativet angående legaliseringen av eutanasi i Finland. Samtidigt beslutade riksdagen, att man ska bilda en arbetsgrupp av sakkunniga för att värdera vården i livets slutskede. KD-gruppen har verkat aktivt, för att legaliseringen av eutanasi inte ska framskrida.

Jag är glad över att majoriteten av riksdagen sa nej till eutanasi. Jag hoppas att man nu koncentrerar sig för att göra Finland till ett modelland för mänskligt och omfattande terminalvård, kommenterade läkar-riksdagsledamoten Päivi Räsänen.

Jag är glad över att majoriteten av riksdagen sa nej till eutanasi.

Kristdemokraterna har kraftigt arbetat för att en högklassig terminalvård ska vara tillgänglig för alla som behöver det, överallt i Finland.

Det innebär att den döende patientens personliga behov tillgodoses, smärta och andra symtom lindras och att man tillsammans med patienten möter rädslan, känslan av värdelöshet och att man är en börda för anhöriga, säger gruppens andra läkar-riksdagsledamoten Sari Tanus som också behandlat frågan i social- och hälsoutskottet.